Održan treći sastanak Industrijske inovativne mreže sa izvoznom orijentacijom

Treći sastanak Industrijske inovativne mreže sa izvoznom orijentacijom je održan online uz prisustvo predstavnika Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Instituta za standardizaciju BiH, profesora i studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, direktora preduzeća iz oblasti metaloprerade, drvoprerade i konsultanata.

Na sastanku su predstavljene implementirane aktivnosti projekta NOVALIS. Diskutovano je o potrebi i modalitetima saradnje u procesima uvođenja inovacija (preduzeća, eksperti, dizajneri, fakulteti uz aktivno učešće studenata i drugi subjekti). Takođe, razgovarano je i o  prijedlozima podrške (javne politike) i aktivnostima mreže u narednom periodu.

Projekat NOVALIS sufinansira Evropska unija putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO, u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini SR Njemačke.