Održan treći sastanak radne grupe za izradu Akcionog plana zapošljavanja opštine Prnjavor

U okviru projekta “Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”, održan je treći sastanak radne grupe za izradu Akcionog plana zapošljavanja opštine Prnjavor za period 2018- 2020. godina. Sastanku, koji je održan 20. aprila u opštini Prnjavor prisustvovali su predstavnici radne grupe, odnosno predstavnici Opštine Prnjavor, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, Centra srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor, preduzeća MI Trivas i Topling, kao i Ede.

Na sastanku je razgovarano o realizovanim i planiranim aktivnostima u okviru projekta, kao i o dopunama nacrta Akcionog plana zapošljavanja opštine Prnjavor. Akcioni plan predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja i uspostavljanja efikasnog sistema tržišta rada, kojim se definišu prioriteti i ciljevi politike zapošljavanja.

Akcioni plan sadrži razrađene mjere aktivne politike zapošljavanja koje uključuju mjere Zavoda za zapošljavanje RS, opštine i mjere koje će biti realizovane u okviru projekta. Akcioni plan će biti predstavljen na sastanku Privrednog savjeta opštine Prnjavor koji je planiran za 24. april 2018. godine.

Projekat je finansiran u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, koji je finansiran od strane Evropske unije i implementiran od strane Međunarodne organizacije rada (ILO).