Održan zajednički sastanak sektorskih odbora drvoprerađivačke i metalske industrije

U okviru projekta KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže, održan je zajednički sastanak sektorskih odbora drvoprerađivačke i metalske industrije. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske,  Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, opštine Laktaši, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, Privredne komore Republike Srpske, Drvo-klastera, Banja Luka kao i direktori preduzeća iz metalske i drvoprerađivačke industrije. Na sastanku su predstavljeni prijedlozi poboljšanja u strukturi i radu sektorskih odbora, projekat KRIN, kao i plana rada sektorskih odbora u okviru projekta. Diskutovano je o problemima radne snage sa kojima se preduzeća suočavaju, kao i načinima na koji se stanje u ovoj oblasti može unaprijediti. Takođe, diskutovano je i o mogućnostima i modalitetima boljeg povezivanja i saradnje kako između preduzeća, tako i između preduzeća i institucija podrške. Inicirane aktivnosti na unapređenju kapaciteta za inovacije će biti nastavljene u narednom periodu.

Projekat KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – EU ProLocal koji implementira GIZ. Projekat doprinosi poboljšanju konkurentnosti MSP u sektorima metaloprerade i droprerade u Prijedoru, Kozarskoj Dubici, Gradišci, Laktašima, Prnjavoru, Derventi i Banjaluci kroz umrežavanje ključnih aktera i rješavanje nedostataka tržišta. Budžet projekta je 233.795 KM koji je kofinansiran od strane Evropske unije u iznosu od 186.498 KM. Više informacija o projektu KRIN je dostupno ovdje.