Održana konferencija „Tehnička podrška u oblasti energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta u MSP u BiH“

Kao dio implementacije projekta “Energetska tranzicija u industriji BiH – ETI4BiH”, Centar za održivu energetsku tranziciju Reset je organizovao završnu konferenciju na temu „Tehnička podrška u oblasti energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta u malim i srednjim preduzećima u BiH“.

Konferencija je održana 24. maja 2024. godine u Gračanici, a na konferenciji su učestvovali direktori preduzeća, stručnjaci za energetske audite, te predstavnici privrednih komora, finansijskih institucija, Reseta i Ede.

Na konferenciji su predstavljene provedene aktivnosti u okviru projekta ETI4BiH na pružanja tehničke podrške MSP u BiH u provođenju energetske tranzicije, što obuhvata: organizaciju preliminarnih energetskih audita, uvođenje sistema energetskog menadžmenta ISO 50001 – Light koji je prilagođen potrebama MSP u BiH, te izradu idejnih projekata energetske tranzicije u MSP koji su proistekli iz preliminarnih energetskih audita.

Na konferenciji je takođe predstavljena prva Mreža energetske tranzicije u industriji Bosne i Hercegovine (METI mreža), koja je prilagođena trenutnim potrebama i kapacitetima MSP i koja će se baviti širim aspektima dekarbonizacije, uključujući energetsku efikasnost, energetski menadžment, energetski monitoring te upotrebu obnovljivih izvora energije.

Realizacijom navedenih projektnih aktivnosti se doprinosi poboljšanju dimenzije 9 ekonomskog profila BiH u implementaciji Akta o malom biznisu (Small Business Act – SBA) koji se odnosi na „MSP u zelenoj ekonomiji“.

Konferencija je podržana kroz projekat „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU” kojeg realizuje Eda u saradnji sa Sarajevskom regionalnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.