Održana konstitutivna sjednica Savjeta za žensko preduzetništvo Republike Srpske

U prostorijama Privrednoj komori Republike Srpske danas je održana konstitutivna sjednica Savjeta za žensko preduzetništvo Republike Srpske. Riječ je o jednoj od planiranih aktivnosti u okviru projekta „Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske“, koji je podržan iz sredstava SIEM koji se razvija i koristi za poboljšanje implementacije strategija i planova fokusiranih na MSP u okviru projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“.

U radu konstitutivne sjednice Savjeta za žensko preduzetništvo Republike Srpske je učestvovao g. Zoran Savić, pomoćnik ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske, predstavnice područnih Privrednih komora Republike Srpske, kao i direktorice preduzeća i preduzetnice. Za predsjednicu Savjeta za žensko preduzetništvo Republike Srpske je izabrana Dragana Kokot, direktor Sektora za ekonomsko-pravne poslove Privredne komore Republike Srpske, dok je za njenu zamjenicu izabrana Ljiljana Subotić, vlasnica i direktorica preduzeća SIM-PROM d.o.o. iz Dervente.

„Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske“ je jedan od dva podržana projekta koji su usmjereni na jačanje ženskog preduzetništva, konkurentnosti i saradnje žena u preduzetništvu, te njihovu medijsku promociju, koji su podržani u projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“. Podržani projekti za jačanje ženskog preduzetništva su izabrani u skladu sa Strategijom razvoja MSP Republike Srpske za period 2016 – 2020. godine i Evropskim aktom o malom biznisu (Small Business Act for Europe).

Projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.