Održana obuka trenera za provođenje Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj

U prostorijama Agencije za državnu upravu Republike Srpske, danas je održana obuka trenera za izvođenje programa obuke za provođenje Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj. Na obuci je učestvovalo 16 potencijalnih trenera iz 9 različitih organizacija (ministarstava, privrednih i nevladinih organizacija). Za obuku je korišten komplet materijala koji je pripremljen od strane tima koji su činili predstavnici Ministarstva pravde, Agencije za državnu upravu i Privredne komore Republike Srpske, u okviru projekta „Podrška vladama Republike Srpske i Federacije BiH u borbi protiv korupcije“ koji provodi konzorcijum na čelu sa organizacijom PriceWaterhouseCoopers uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva putem UK aid.

Treneri koji uspješno savladaju obuku će u narednom periodu držati obuke za republičke organe uprave, jedinice lokalne samouprave i privredna društva u privatnom i javnom vlasništvu, kao i za ustanove zdravstva i prosvete.

Program obuke je namijenjen prvenstveno odgovornim licima i onima koji su ovlašteni od strane odgovornih lica za prijem prijava o korupciji, u skladu sa Zakonom o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 62/17). U pripremi programa obuke korišćena su rješenja preporučena Uputstvom o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju, koje je pripremljeno u okviru prethodnih projektnih aktivnosti. Pored toga, u pripremi programa obuke korištene su i dobre prakse evropskih zemalja i zemalja u regionu zapadnog Balkana.

Obuka treba da pomogne odgovornim licima u organima, organizacijama i poslovnim subjektima sa 15 i više radno angažovanih lica da stvore uslove za bezbjedno prijavljivanje korupcije, efikasno postupe po prijavi korupcije i da obezbijede zaštitu lica koja prijavljuju korupciju. Uz to, očekuje se, da se nakon obuke, u sredinama iz kojih dolaze učesnici, poveća osjetljivost na korupciju i uspostavi ravnoteža između percepcije korupcije i prijavljivanja korupcije.