Održana prva radionica u okviru projekta „LocalInterAct mreža“

U okviru realizacije projekta „LocalInterAct mreža“ održana je radionica projektnih timova opštine Derventa, Prnjavor i Laktaši na kojoj su planirane prioritetne aktivnosti za implementaciju projekta i izvršena detaljna analiza raspoloživih resursa za pojedine aktivnosti.

Projekat “LocalInterAct mreža” realizuje se na bazi ugovora o partnerstvu sa navedenim opštinama, a usmjeren je ka izvozno orijentisanim sektorima i preduzećima sa ciljem da se uspostave mehanizmi  napredne opštinske i međuopštinske podrške izvoznicima zasnovani na Aktu o malom biznisu.

Projekat „LocalInterAct mreža“ kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal  koji implementira GIZ. Projekat doprinosi poboljšnju konkurentnosti izvozno orijentisanih sektora i preduzeća, uz unaprijeđenu konkurentnost lokacija. Budžet projekta je 210.814 KM koji je sufinansiran od strane Evropske unije u iznosu od 168.651 KM. Više informacija o projektu LocalInterAct mreža je dostupno ovdje.