Održana prva radionica za izradu modela uputstva o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju lica koja prijavljuju korupciju

Održana je prva radionica radne grupe za izradu modela uputstva o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj, a u okviru obaveza koje proističu iz Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju. Radionici su prisustvovali članovi radne grupe koju čine predstavnici Ministarstva pravde Republike Srpske, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Spske, Privredne komore Republike Srpske i Ede. Radionicu su moderirali predstavnici Ede.

Radionica je održana u okviru projekta „Podrška vladama Federacije BiH i Republike Srpske u borbi protiv korupcije“ koji podržava Ambasada Velike Britanije u BiH.