Razmatrane mogućnosti za podršku inovacijama u preduzećima

U okviru projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, održana je radionica temu podrške inovacijama u preduzećima. Radionici su prisustvovali predstavnici preduzeća „Drvomehanika“ i „Spektra DMG“ iz Banjaluke, „Topling“ iz Prnjavora, „TIKT manufaktura“ iz Gradiške, „Masterwood“ iz Prijedora i Mašinskog fakulteta iz Banjaluke, kao i tim Ede. Na radionici se diskutovalo o potrebi i mogućnostima za inoviranje proizvoda/usluga, procesa i poslovnih modela, kao i načinima da se te inovacije olakšaju i podrže.

Projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.