Održana radionica o pripremi za izvještavanje o implementaciji SBA u BiH

U Trebinju je održana dvodnevna radionica u funkciji pripreme za izvještavanje o implementaciji SBA u BiH (SME Policy Index for Western Balkans and Turkey 2022). Timovi Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva privrede i preduzetništva RS, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, kao i Brčko Distrikta BiH su dogovorili niz koraka i aktivnosti kojima će se omogućiti da se priprema odgovora na upitnike OECD-a u toku ljeta uradi učinkovito i efikasno, uz podršku projekata SBA u BiH i Inovacije i digitalizacija (GIZ). U tom kontekstu, planirane su radionice u narednom periodu radi kompletiranja podataka i usaglašavanja izvještaja koje će biti organizovane i moderirane uz podršku projekta SBA u BiH.

Nakon dužeg vremena u kojem su dominirali onlajn sastanci, ova radionica je predstavljala prvu priliku da se timovi sretnu, urade zajedno odličan posao i obiđu nekoliko atraktivnih lokacija u Trebinju.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH koji finansira Švedska.