Održana radionica razvojnih timova opštine Derventa, Prnjavor i Laktaši

Danas je u Prnjavoru u okviru implementacije projekta LocalInterAct mreža održana radionica razvojnih timova opštine Derventa, Prnjavor i Laktaši. Članovi projektnih timova su predstavili lokalne ekonomije opština iz kojih dolaze i ukazali na probleme sa kojima se susreću prilikom izrade analiza.

Prisutni su nakon toga upoznati sa aktivnostima u projektu koje se odnose na kvantitativno istraživanje i analizu, te primjenu naprednih metoda i tehnika u izradi tih analiza uz korištenje podataka iz odgovarajućih izvora. Takođe, sa opštinama su dogovoreni i naredni koraci koji se odnose na  demonstraciju primjene alata pri izradi analiza stanja i kretanja u privredi uz korištenje raspoložive baze podataka za svaku opštinu pojedinačno.

Projekat „LocalInterAct mreža“ kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal  koji implementira GIZ. Projekat doprinosi poboljšnju konkurentnosti izvozno orijentisanih sektora i preduzeća, uz unaprijeđenu konkurentnost lokacija. Budžet projekta je 210.814 KM koji je sufinansiran od strane Evropske unije u iznosu od 168.651 KM. Više informacija o projektu LocalInterAct mreža je dostupno ovdje.