Održana radionica sa institucijama podrške i pružaocima usluga za preduzeća

U Banjaluci je u okviru projekta „LocalInterAct mreža“ održana zajednička radionica sa institucijama podrške i pružaocima usluga preduzeća na kojoj su se predstavnici razvojnih timova opština upoznali sa aktivnostima koje provode obrazovne institucije (Mašinski fakultet,  Tehnološki fakultet i Poljoprivredna škola iz Banjaluke) sa ciljem pružanja podrške razvoju proizvodnih preduzeća. Predstavnik Privredne komore Republike Srpske je informisao prisutne o trenutnim i planiranim aktivnostima koje se odnose na rad i promociju proizvodnih preduzeća. O uslugama koje pružaju preduzećima, prisutne su upoznali predstavnici Ustanove  za stručno obrazovanje odraslih WMTA – Banjaluka i preduzeće „Drvomehanika“ Banjaluka.

Nakon upoznavanja prisutnih o privredi sve tri opštine, razmijenjena su mišljenja i uspostavljeni kontakti radi buduće saradnje navedenih institucija i preduzeća sa jedinicama lokalne samouprave, a sve u cilju podrške razvoju preduzeća.

Projekat „LocalInterAct mreža“ kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal  koji implementira GIZ. Projekat doprinosi poboljšnju konkurentnosti izvozno orijentisanih sektora i preduzeća, uz unaprijeđenu konkurentnost lokacija. Budžet projekta je 210.814 KM koji je sufinansiran od strane Evropske unije u iznosu od 168.651 KM. Više informacija o projektu LocalInterAct mreža je dostupno ovdje.