Održana radionica za primjenu analize lanca vrijednosti i Porterovog dijamanta ključnih izvoznih sektora

U okviru implementacije projekta „LocalInterAct mreža“ u Laktašima je održana zajednička radionica „Kvalitativna analiza i istraživanja“ na kojoj su prisustvovali razvojni timovi opštine Derventa, Prnjavor i Laktaši. Predstavnici opština su pripremili kvalitativnu analizu konkurentosti ključnih izvoznih sektora i podsektora primjenom Porterovog dijamanta i analize lanca vrijednosti. Na radionici su se članovi projektnih timova upoznali sa analizom sektora drvoprerade opštine Laktaši po ovoj metodologiji, a  prezentovane su i druge analize. Takođe, pripremljen je i vodič za korištenje naprednih alata u izradi kvalitativnih analiza, koji će koristiti opštine u daljem radu.

Projekat „LocalInterAct mreža“ kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal  koji implementira GIZ. Projekat doprinosi poboljšnju konkurentnosti izvozno orijentisanih sektora i preduzeća, uz unaprijeđenu konkurentnost lokacija. Budžet projekta je 210.814 KM koji je sufinansiran od strane Evropske unije u iznosu od 168.651 KM. Više informacija o projektu LocalInterAct mreža je dostupno ovdje.