Održana zajednička radionica partnera na projektu “Da javne nabavke budu javne”

Od 13. do 15. septembra održana je zajednička radionica partnera na projektu “Da javne nabavke budu javne”.

Na sastanku su partneri interno prezentovali nalaze do kojih su došli na osnovu dosadašnjeg uzorka praćenih javnih nabavki. Eda je partnerima prezentovala dosadašnje nalaze o integritetu ugovornih organa u javnim nabavkama.

Radionicu su posjetili i predstavnici Agencije za javne nabavke BiH, koji su upoznati sa metodologijom i rezultatima rada projekta. Izražen je zajednički interes za pokretanje operativne saradnje, nakon čega su dogovoreni prvi koraci u saradnji.

Dogovoreno je da se uskoro organizuje prvo javno predstavljanje rezultata dosadašnjeg rada.