Mislionica

Održana završna konferencija projekta “Mreža energetske efikasnosti u industriji BiH”

Autor Eda

U Tesliću je 27.11.2021. održana završna konferencija projekta “Mreža energetske efikasnosti u industriji BiH – MEEI”, koji je u periodu od 09.07. do 09.12. 2021. godine implementirao ReSET Centar za održivu energetsku tranziciju, Sarajevo. MEEI projekt se realizuje kao programska intervencija unutar „Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja malih i srednjih preduzeća – SIEM“ u okviru projekta „Evropski akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini“, koji implementira Eda, a finansijski podržava Švedska.

U radu konferencije su učestvovali predstavnici 16 preduzeća u kojima su u toku MEEI projekta urađeni preliminarni energetski auditi, akreditovani auditori i stručnjaci iz BiH u oblasti energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta koji su proveli audite, predstavnici studenata elektrotehničkih i mašinskih fakulteta iz Banja Luke, Sarajeva i Tuzle koji su bili uključeni u provođenje audita, predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Privredne komore Republike Srpske, ReSET Centra i Ede.

Na konferenciji su prezentovani ključni nalazi provedenih energetskih audita (iskustva u provođenju audita u preduzećima u BiH kao i identifikovane mjere za unaprjeđenje energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora za vlastite potrebe), primjeri najboljih praksi i naučenih lekcija preduzeća-lidera u realizaciji mjera energetske efikasnosti, aktivnosti na promociji energetske efikasnosti, koje provodi PKRS, te iskustva prilikom realizacije programa savjetodavne podrške privatnim kompanijama, koje u ovoj oblasti pruža EBRD.

U toku konferencije razgovarano je i o aktuelnosti tematike energetske efikasnosti u BiH u kontekstu energetske tranzicije, a u skladu sa Sofijskom deklaracijom, potpisanom novembra 2020. godine, i energetskim paketom Evropske unije „Čista energija za sve Evropljane“, koji je 30.11.2021. usvojen na Ministarskom vijeću Energetske zajednice kao pravni okvir za plan dekarbonizacije zemalja Zapadnog Balkana.

 

About the author

Eda

Komentariši