Održane radionice u okviru priprema za izradu Budžeta za građane

U okviru priprema za izradu Budžeta za građane za Ministarstvo finansija i trezora BiH, 24.9. 2020. su organizovane dvije online radionice. Cilj radionice je prikupljanje mišljenja i stavova u vezi sa Metodologijom za pripremu Budžeta za građane, sadržajem dokumenta Budžet za građane, kao i prijedlogom vizuelnih rješenja i infografika.

Na fokus grupama su učestvovali predstavnici Ministarstva finansija i trezora BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva pravde BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Centra za istraživačko novinarstvo, Transparency International, CPCD – Centra za promociju civilnog društva, Fondacije CPI, MDP Inicijativa, te organizacija Kult, Vermont i UG Tender. Tokom radionica su dobijeni korisni inputi koji će biti korišteni u procesu pripreme Budžeta za građane za Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Radionice su održane u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi njemački GIZ. Tehničku podršku izradi budžeta za građane pruža GIZ u saradnji sa Edom.