Održani info dani projekta “Priprema MSP za uvođenje standarda kvaliteta u MSP sa ciljem internacionalizacije preduzeća”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH je organizovala info dane na kojima su zainteresovani privrednici imali priliku da dobiju detaljne informacije o projektu “Priprema MSP za uvođenje standarda kvalitete u MSP s ciljem internacionalizacije preduzeća”.

Prvi INFO dan je održan u sali VTK/STK BiH u Sarajevu 14. juna, a potom su održana još dva online sastanka 19. i 22. juna 2023. Na ovim događajima su predstavnici preduzeća informisani o ciljevima projekta, pripremi kompanija za uvođenje standarda, te planiranim aktivnostima na pružanju konsultantske podrške.

Tema projekta “Priprema MSP za uvođenje standarda kvaliteta u MSP sa ciljem internacionalizacije preduzeća” je usklađena sa preporukama Akta o malom biznisu i Indeksa politika MSP 2022 (dimenzije 7 i 10) i određena je kao prioritet u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Ovaj projekat je podržan u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.