Održane prezentacije projekta „Challenge to Change“ u Banjaluci, Palama i Prijedoru

Održane prezentacije projekta „Challenge to Change“ u Banjaluci, Palama i Prijedoru

Predstavnici Ede su krajem aprila i početkom maja 2023. organizovali informativne sastanke – prezentacije projekta „Challenge to Change“ (2. poziv iz 3. ciklusa) u Banjaluci, Palama i Prijedoru.  Sastancima je prisustvovalo preko 70 direktora preduzeća, preduzetnika, predstavnika lokalnih vlasti i organizacija koje pružaju podršku MSP.

Poslije prezentacije projekta, učesnici su postavljali pitanja u vezi sa objavljenim javnim pozivom i dobijali odgovore i pojašnjenja od projektnog tima koji realizuje ovaj grant program finansiran od Kraljevine Švedske.

Zainteresovani predstavnici MSP koji nisu imali prilike prisustvovati nekoj od navedenih info-sesija, imaju priliku da se REGISTRUJU sa online info-sesiju koja će se održati 11.5.2023. godine, sa početkom od 12.00.

Podsjećamo da je rok za dostavljanje aplikacija je 22.05.2023. godine, do 16 sati.

Projekt Challenge to Change 3.0 je trogodišnji projekt koji će se realizovati kroz 4 javna poziva ukupne vrijednosti 3 miliona EUR, koji finansira Švedska. Projekt implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska.