Organizovana radionica na temu zagovaranja javnih politika

U okviru aranžmana sa MarketMakers projektom, uz finansiranje švajcarskog Helvetasa, Eda je 29. i 30.3.2023. godine u Sarajevu organizovala radionicu “Jačanje kapaciteta partnera MarketMakers projekta u zagovaranju javnih politika”, uz podršku niza predavača, eksperata u oblasti javnih politika.

Učesnici, predstavnici asocijacija novih i kreativnih industrija, kao što su IT, BPO, e-commerce, freelancing i sl., su imali priliku da steknu znanja koja će doprinijeti stvaranju boljeg okruženja za uspješniju realizaciju aktivnosti kojima se bave i koja promovišu. Ocjene učesnika radionice su potvrdile visok stepen zadovoljstva postignutim rezultatima, te kvalitetom predavanja i prezentovanog materijala.