Osnovan Savjet za zapošljavanje i usvojen nacrt Akcionog plana zapošljavanja opštine Prnjavor za period 2018-2020.

Na sastanku Privrednog savjeta opštine Prnjavor, koji je održan 24. aprila 2018. godine, usvojena je odluka o osnivanju Savjeta za zapošljavanje opštine Prnjavor. Članovi Privrednog savjeta su jednoglasno podržali odluku o uspostavljanju Savjeta i, kroz živu diskusiju, istakli važnost djelovanja Savjeta za unapređenje stanja na tržištu rada opštine.

Za članove Savjeta su imenovani značajni akteri na tržištu rada opštine: predstavnici srednje škole, zavoda za zapošljavanje, odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj opštine i lokalnih preduzeća. Savjet djeluje kao stalna radna grupa u okviru Privrednog savjeta i zadužen je za identifikaciju, iniciranje i praćenje provođenja mjera za zapošljavanje na području opštine, kao i za ostale aktivnosti značajne za usklađivanje ponude i tražnje na tržištu rada opštine. Savjet vrlo uspješno djeluje od oktobra 2017. godine u obliku radne grupe za izradu Akcionog plana zapošljavanja opštine Prnjavor za period 2018 – 2020. godina, a odluka o uspostavljanju Savjeta će doprinijeti neophodnoj održivosti rada Savjeta i nakon usvajanja Akcionog plana.

Na sastanku Privrednog savjeta je takođe jednoglasno usvojen nacrt Akcionog plana zapošljavanja opštine Prnjavor za period 2018 -2020. godina u okviru kojeg je identifikovano 17 aktivnih mjera zapošljavanja koje će biti realizovane u periodu 2018 – 2020.

Pomenute aktivnosti su provedene u okviru projekta “Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”. Ovaj projekat je finansiran u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, koji je finansiran od strane Evropske unije i implementiran od strane Međunarodne organizacije rada (ILO).

SAMSUNG CSC