Otpočelo anketiranje o „Budžetu za građane“ za Ministarstvo finansija i trezora BiH

U skladu sa metodologijom za provođenje analize za pripremu „Budžeta za građane“ za Ministarstvo finansija i trezora BiH, pripremljena je anketa sa ciljem prikupljanja stavova i mišljenja o sadržaju „Budžeta za građane“. „Budžet za građane“ je vrsta vodiča za građane i budžetske korisnike koji na jednostavan način prikazuje kako se planira prikupljati i trošiti novac iz budžeta institucija BiH. Metodologijom je predviđeno da u istraživanju učestvuju predstavnici institucija – korisnika budžeta BiH, organizacija civilnog društva i građana.

Pozivamo Vas da učestvujete u istraživanju i napišete svoja mišljenja i stavove u vezi sa „Budžetom za građane“. Za popunjavanje upitnika je potrebno oko 5 minuta, a dostupan je na OVOM LINKU.

Priprema „Budžeta za građane“ za Ministarstvo finansija i trezora BiH se provodi uz podršku vlada SR Njemačke i Velike Britanije, u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji provodi njemački GIZ. Tehničku podršku u ime GIZ-a pruža Eda – Agencija za razvoj preduzeća.