Planovi kontinuiteta u funkciji pristupa novim tržištima i reorganizacije lanca nabavke

Tim odabranih konsultanata koje je okupila Eda je, u saradnji sa menadžmentom preduzeća, izvršio analizu poslovanja, identifikovao prioritetne potrebe i preporuke za buduća ulaganja, te pripremio nacrt planova kontinuiteta poslovanja za 20 preduzeća metaloprerađivačkih i drvoprerađivačkih preduzeća širom BiH. U narednom periodu slijedi njihova finalizacija i odobravanje od strane osoblja EU4Recovery projekta, kao i priprema planova kontinuiteta za novih 25 preduzeća.

Stručnu podršku konsultantima u ovom procesu pruža konsultantska kuća ITCL iz Berlina i Eda iz Banjaluke.

Projekat EU4Recovery zajednički provode Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Međunarodna organizacija rada (ILO) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uz finansijsku podršku Evropske Unije (13 miliona eura) i Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (700 hiljada eura).