Počela relizacija projekta „Održivo partnerstvo za zapošljavanje“ na području opštine Prnjavor

Međunarodna organizacija rada u BiH i Eda su krajem marta ove godine potpisale ugovor o implementaciji projekta „Održivo partnerstvo za zapošljavanje“.

Projekat, Lokalno partnerstvo koje čine: Opština Prnjavor, Služba za zapošljavanje Republike Srpske – kancelarija Prnjavor, JU Srednja škola „Ivo Andrić“ Prnjavor, Trivas d.o.o. Prnjavor, Topling d.o.o.  Prnjavor i Eda će u periodu u periodu april 2022 – decembar 2023. godine implementirati projektne aktivnosti na području opštine Prnjavor.

Opšti cilj projekta je doprinos aktivaciji i integraciji nezaposlenih lica na tržište rada u skladu sa potrebama lokalne privrede, a specifični cilj je osigurano kontinurano usklađivanje ponude i tražnje radne snage u Prnjavoru kroz održivo djelovanje Savjeta za zapošljavanje kao učinkovitog mehanizma za interaktivno planiranje, održivo finansiranje, efikasnu realizaciju, praćenje i revidiranje preduzetih mjera.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).