Podrška internacionalizaciji preduzeća

U okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ potpisan je ugovor sa Spoljnotrgovinskom/Vanjskotrgovinskom komorom BiH kojim treba da se realizuje projekat „Unapređenja informacione podrške za internacionalizaciju MSP“.

Navedenim  projektom predviđeno je kreiranje podstranice na veb-stranici Spoljnotrgovinske/Vanjskotrgovinske komore BiH na kojoj će se primjenom funkcionalnih alata  obezbijediti brži i jednostavniji pristup informacijama i podacima relevantnim za MSP u vezi sa spoljnotrgovinskim poslovanjem. Predviđena je i izrada Praktikuma za internacionalizaciju MSP, kao i obezbjeđenje korištenja specijalizovane platforme D&B Hoovers, globalne baze podataka koja omogućava preduzećima da dođu do potrebnih informacija, identifikuju potencijalne kupce i partnere, prezentuju svoju ponudu i tako poboljšaju marketinške i prodajne aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 59.976 KM. Projekat će se implementirati u narednih devet mjeseci i dio je napora na unapređenju dimenzije 10 SBA profila BiH (internacionalizacija MSP).

Projekat „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ finansira Švedska.