Podrška metaloprerađivačima u pripremi marketinških planova

U okviru aktivnosti na jačanju kapaciteta metaloprerađivačkih preduzeća u oblasti marketinga, predstavnici Ede, GIZ-a i njemački ekspert za marketing g. Jürgen Burks su obišli pet preduzeća iz Tešnja, Gračanice i Prijedora. Tom prilikom, razmijenjena su mišljenja o nacrtima pripremljenih marketinških planova i pružene sugestije za njihovo unapređenje. Posjete preduzećima su iskorištene i za obilazak proizvodnih pogona i bolje upoznavanje sa proizvodnim mogućnostima.

Realizovane aktivnosti su provedene u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i njemačke vlade za podršku lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvoju u BiH – EU ProLocal, kojeg implementira GIZ.