Podrška za izradu Akcionog plana razvoja MSP u Republici Srpskoj u okviru projekta SBA u BiH

U prostorijama Ministarstva privrede i preduzetništva RS održan je radni sastanak za izradu Akcionog plana razvoja MSP u Republici Srpskoj za period 2019. i 2020. godine. Na sastanku su razmatrane aktivnosti podrške razvoju malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj. Posebna pažnja je posvećena aktivnostima u oblasti inovacija u MSP, kao i oblasti zelene ekonomije.

U okviru priprema za izradu izrade Akcionog plana, održani su sastanci sa predstavnicima ministarstava Vlade Republike Srpske, fakulteta, razvojnih agencija i međunarodnih organizacija koje djeluju u BiH u oblastima inovacija u MSP i zelene ekonomije. Na sastancima su razmijenjene informacije o planiranim i tekućim aktivnostima u navedenim oblastima. Podršku Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske pruža Agencija za razvoj preduzeća Eda kroz projekat SBA u BiH.

Cilj projekta „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“ je ubrzanje ekonomske integracije sa EU u oblasti okvira za podršku MSP, sa pozitivnim uticajem na ostvarenja MSP u BiH. Glavni akteri projekta su: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH, kao i Odjeljenje za ekonomski razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta. Projekat SBA u BiH finansijski podržava švedska razvojna agencija Sida putem Ambasade Kraljevine Švedske u BiH.