Podzakonski akti – preduslov za djelotvornu liberalizaciju tržišta rada

Podzakonski akti – preduslov za djelotvornu liberalizaciju tržišta rada

Opis: “Podzakonski akti – preduslov za djelotvornu liberalizaciju tržišta rada” predstavlja drugu od tri smjernice za pripremu javne politike kreirane u okviru implementacije projekta “Liberalizacija tržišta rada”. U ovim smjernicama se govori o o važnosti i potrebi donošenja podzakonskih akata u oblasti posredovanja pri zapošljavanju kojim bi se učinio veliki korak naprijed u pogledu uspostavljanja ravnopravnijeg odnosa između javnih zavoda i privatnih agencija za posredovanje pri zapošljavanju i dalje liberalizacije tržišta rada. U prilog tome, naveden je iz prakse, kao dobar i interesantan primjer, način funkcionisanja javno-privatnog partnerstva pri zapošljavanju u Velikoj Britaniji.

Godina izdanja: 2011

Preuzmi brif