Pogled na Anketu o radnoj snazi u BiH 2017 – realniji prikaz radne snage u RS

Ovih dana mediji u Republici Srpskoj izvještavaju o podatku od 263 476 zaposlenih, što je, kako navode, najviše u njenoj istoriji, pozivajući se na podatke Zavoda za zapošljavanje RS. Negdje u isto vrijeme, Agencija za statistiku BiH objavljuje Anketu o radnoj snazi 2017, gdje se može pročitati da je broj zaposlenih u RS u 2017. godini 313 000.

Otkud ta razlika?

Za razliku od Zavoda za zapošljavanje RS, koji kao zaposlene osobe uzima osobe koje rade kao prijavljene (u nekom preduzeću, instituciji, organu, kao samostalni preduzetnici…), Agencija za statistiku BiH se vodila definicijom koja obuhvata i ljude koji rade neprijavljeno, bilo u firmama ili samostalno.

Zaposlene osobe su osobe koje imaju 15 i više godina i koje su u referentnoj sedmici: (a) radile najmanje jedan sat za plaću ili naknadu, bez obzira na njihov formalni status ili (b) nisu radile, a imale su posao na koji će se vratiti.

Ako, pak, potražimo podatak o broju nezaposlenih u Anketi o radnoj snazi 2017, koji je prema podacima Zavoda za zapošljavanje RS 116 274, vidjećemo da je on 83 000. Dakle, značajno manji. Opet je različito ono što se podazumijeva pod nezaposlenim osobama između Zavoda za zapošljavanje RS i Agencije za statistiku BiH. Zavod za zapošljavanje pod nezaposlenim podrazumijeva osobe prijavljene na Zavod kao aktivne tražioce posla, a Agencija osobe koje nisu obavljale aktivnosti za platu ili su tražile posao. (Više o aktivnim i pasivnim tražiocima posla u mom prošlom blogu.)

Nezaposlene osobe su osobe koje imaju 15 i više godina i koje: (a) nisu u referentnoj sedmici obavljale nikakvu aktivnost za plaću ili naknadu, (b) u toku četiri sedmice (referentna i tri prethodne) aktivno su tražile posao ili su našle posao i u skorijoj budućnosti će početi raditi, (c) mogle bi početi raditi u toku naredne dvije sedmice, ako im bude ponuđen posao.

Zavod za zapošljavanje RS (oktobar 2017)
Agencija za statistiku BiH (april 2017)
Broj zaposlenih
263 476
313 000
Broj nezaposlenih
116 274
83 000

Kao i u prošlom blogu, želim da napomenem da RS, kao i čitava BiH, više nije prostor sa viškom radne snage, već prostor sa manjkom radne snage. Broj radno sposobnog stanovništva se smanjuje značajnom brzinom. To su prve osjetile domaće firme, koje su na početku imale problem da nađu obučenu radnu snagu, a sada sve više i bilo kakvu radnu snagu. Drastičan primjer se nedavno desio u Visokom, gdje je firma Prevent otvorila oglas za prijem 400 ljudi u radni odnos, a našla samo 2 osobe.

Broj radno sposobnog stanovništva u RS se za dvije godine smanjio za skoro 50 000 ljudi. Trend se, nažalost, ubrzava, pa se tako broj radno sposobnog stanovništva između 2015. i 2016. smanjio za 18 000, a između 2016. i 2017. za 29 000.

2015
2016
2017
Radno sposobno stanovništvo u RS
885 000
867 000
838 000

U međuvremenu…

U međuvremenu, Savjet ministara BiH i Vlada Republike Slovenije imaju sporazum o zapošljavanju građana BiH u Sloveniji preko tri zavoda za zapošljavanje u BiH, koji se iz godinu u godinu sve više eksploatiše.

2013
2014
2015
2016
2017 (do oktobra)
Broj građana BiH zaposlenih u R. Sloveniju preko zavoda za zapošljavanje u BiH
661
1870
2677
4478
8123