Pogledajte infografik projekta SBA u BiH

Predstaviti kompleksan projekat kao što je SBA u BiH na jednostavan, sažet i dopadljiv način, nije jednostavno. Ipak, nastojali smo da uradimo upravo to putem infografika koji smo pripremili.

Na infografiku je prikazano 5 najvažnijih oblasti projektnih intervencija (usklađivanje zakonskog okvira za MSP, strateški okvir za razvoj MSP i preduzetništva, finansijska podrška SIEM koja se koristi za poboljšanje implementacije strategija i planova fokusiranih na MSP, harmonizacija MSP politika i jačanje javno-privatnog dijaloga za razvoj MSP) i njihov uticaj na poboljšanje pojedinih dimenzija SBA profila BiH sa ciljem da BiH dostigne prosjek zemalja Zapadnog Balkana i Turske u najmanje 4 dimenzije do 2022, odnosno u najmanje 6 dimenzija do 2025. Sve ovo treba da olakša i ubrza put ka ekonomskoj integraciji BiH sa EU. Drago nam je da radimo na tome sa našim partnerima.

Projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, finansira Švedska.