Polazna studija privrednih sektora – projekat CREDO Krajina

Polazna studija privrednih sektora – projekat CREDO Krajina

Opis: Polazna studija privrednih sektora je nastala u okviru projekta CREDO Krajina. U prvom dijelu studije se konstatuju najvažnija makroekonomska kretanja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH – ekonomski rast, zaposlenost, inflacija i dr. Drugi dio govori o ekonomiji područja, njenoj strukturi i performansama. U trećem dijelu je dat pregled dostupnih mjera podrške privredi, a u četvrtom se analiziraju performanse i upoređuje konkurentnost različitih privrednih sektora. Peti dio studije utvrđuje, upoređuje i rangira performanse i konkurentnost privrednih sektora uz davanje preporuka o odabiru najkonkurentnijih sektora.

Godina izdanja: 2013

Urednik: Stevo Pucar

Preuzmi publikaciju