Posjeta predstavnika Ambasade Švedske u BiH

Danas je Edu posjetila Mari Bergstrom iz Ambasade Švedske u BiH, zajedno sa svojim kolegama Inom Hasanbegović i Johanom Norkvistom. Posjeta je bila odlična prilika za razgovor o aktivnostima koje su u toku u okviru projekta SBA u BiH, koje će u narednom periodu uključiti harmonizaciju politika fokusiranih na MSP u oblastima kao što su inovacije, životna sredina, tehnički standardi i internacionalizacija. Tokom posjete je potvrđeno da implementacija projekta dobro napreduje i da komunikacija sa ključnim akterima u navedenim oblastima može da bude intenzivnija tokom ove godine.