Posjeta studenata preduzeću Spektra DMG

U okviru aktivnosti razvoja komunikacije i saradnje između fakulteta i preduzeća, danas je organizovana posjeta studenata Mašinskog fakulteta i Akademije umjetnosti, preduzeću Spektra DMG. Studenti su se tokom posjete upoznali sa načinom rada i tehnologijama koje koristi Spektra DMG. Predstavnici preduzeća su razgovarali sa studentima o razvoju novih ideja i novih proizvoda.

Zahvaljujemo predstavnicima Spektra DMG na saradnji u organizovanju posjete za studente, kao i studentima na interesovanju za posjetu preduzeću.