Posljednja obuka u okviru projekta i 7 novih zavarivača

Posljednja obuka za zavarivače, na kojoj je učestvovalo 7 nezaposlenih osoba iz Prnjavora, održana je tokom januara 2019. na Mašinskom fakultetu u Banjaluci. Do sada je obučeno ukupno 22 zavarivača pri čemu je oko 80% polaznika pokazalo izuzetno dobre rezultate. Polaznici obuke su takođe veoma zadovoljni pruženom prilikom i kvalitetom praktične obuke.

Posebno nam je drago to što je jedan od polaznika dobio priliku za zaposlenje nekoliko dana nakon provedene obuke. Nadamo se da će slično biti i sa ostalim polaznicima.

Pokazuje se da se uz dobru pripremu, trud i zalaganje organizatora, trenera i polaznika, mogu postići odlični rezultati obuka, na zadovoljstvo svih učesnika u procesu.

Lokalno partnerstvo Prnjavor je jedno od 19 takvih partnerstva uspostavljenih u zemlji u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojeg finansira Evropska unija sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), a koji za cilj ima prekvalifikaciju skoro 2.000 nezaposlenih osoba te zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 opštine u BiH.

Članovi Partnerstva Prnjavor su Agencija za razvoj preduzeća Eda Banja Luka (vodeći partner), Opština Prnjavor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor, MI Trivas d.o.o. i Topling d.o.o.