Potpisan Memorandum o saradnji u okviru projekta „Održivo partnerstvo za zapošljavanje“

Eda, Opština Prnjavor, JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Filijala Banja Luka, Biro Prnjavor, JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“, Trivas d.o.o i Topling d.o.o su danas potpisali Memorandum o saradnji.

Ovim činom je definisana buduća saradnja partnera na realizaciji aktivnosti u okviru projekta “Održivo partnerstvo za zapošljavanje“. Današnje potpisivanje predstavlja dalje preciziranje oblasti saradnje između potpisnika ali i određivanje njihovih uloga u cjelokupnom procesu radi postizanja zajedničkih rezultata partnerstva i poboljšavanja nivo učešća svih partnera u aktivnostima koje se odnose na usklađivanje ponude i tražnje na tržištu rada u Prnjavoru.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).