Potpisan Sporazum o saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Danas su dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Zdravko Zlokapa i direktor Ede – Agencije za razvoj preduzeća, mr Zdravko Miovčić, potpisali Sporazum o saradnji. Sporazum je potpisan u cilju uspostavljanja međusobne saradnje na realizaciji projekta „Pokretanje diskusije o integraciji u NATO u Republici Srpskoj“. U okviru projekta je planirano provođenje istraživanja o mišljenju građana Republike Srpske o integraciji u NATO, koje će realizovati Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Nalazi istraživanja će poslužiti kao osnova za pripremu akademskih radova master studenata i doktoranada, ali i  policy brief-ova, te kao platforma za javnu diskusiju na temu evroatlantskih integracija.

Projekat „Pokretanje diskusije o integraciji u NATO u Republici Srpskoj“ implementira Eda, a finansira Ambasada SAD u BiH.