Potpisan ugovor o realizaciji projekta „Energetska tranzicija u industriji BiH-ETI4BiH“

Sa udruženjem RESET – Centar za održivu energetsku tranziciju, Sarajevo potpisan je ugovor kojim treba da se realizuje projekat „Energetska tranzicija u industriji BiH-ETI4BiH“.

Projektom je predviđeno da se pruži podrška MSP u BiH u procesu povećanja energetske efikasnosti i korištenju obnovljivih izvora energije, uz uvođenje prakse energetskog menadžmenta i uspostavljanje mreže MSP za razmjenu informacija i iskustava pri realizaciji projekata energetske tranzicije. Planirano je da se uradi najmanje 15 preliminarnih audita, kreira baza podataka o standardizovanim mjerama energetske tranzicije, da se izradi projektna dokumentacija za dio MSP koja je potrebna za apliciranje na fondove podrške, kao i da se razradi metodologija i izvrši njeno testiranje za sticanje statusa ISO 50001 ready/light za MSP.

Ukupna vrijednost projekta  je 166.000 KM, pri čemu sredstva granta iznose 149.400 KM. Projekat će se implementirati  u periodu od 22 mjeseca i dio je napora na unapređenju dimenzije 9 SBA profila BiH (MSP u zelenoj ekonomiji).

Projekat će se realizovati u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU“ (SBA u BiH2EU), koji finansira Švedska.