Potpisan Ugovor za realizaciju projekta „Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske – PPŽRS“

U okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ danas je sa Privrednom komorom Republike Srpske potpisan Ugovor kojim treba da se realizuje projekat „Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske – PPŽRS“.

Navedenim  projektom predviđene su aktivnosti za jačanje kapaciteta za razvoj ženskog preduzetništva kroz organizovanje stručnih obuka i konferencije preduzetništva žena sa ciljem povezivanja i umrežavanja žena, kao i unapređenja znanja i vještina preduzetnica. Osim toga, biće pružena i podrška promociji preduzetništva, kao i aktivnostima Savjeta za preduzetništvo žena.

Ukupna vrijednost projekta je 37.036,70 KM, pri čemu sredstva granta iznose 29.895,00 KM. Projekat će se implementirati u narednih šest mjeseci.

Projekat „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ finansira Švedska.