Potpisani ugovori o dodjeli grant sredstava za implementaciju projekata podrške preduzetništvu žena

Danas je Eda u saradnji sa Odjeljenjem za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH organizovala potpisivanje ugovora o dodjeli grant sredstava za implementaciju projekata podrške preduzetništvu žena u Brčko distriktu BiH.

U okviru projekta „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BIH“,  u saradnji sa Odjeljenjem za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH, pripremljen je javni poziv iz oblasti podrške ženskom preduzetništvu. Javni poziv je bio otvoren za udruženja građana, fondacije, poslovna udruženja, privredne komore i razvojne agencije sa područja cijele BiH, s tim da predložene projektne aktivnosti treba da se odnose na podršku razvoju preduzetništva žena u Brčko distriktu BiH, putem provođenja mjera podrške definisanih u Akcionom planu za razvoj ženskog preduzetništva u Brčko distriktu BiH.

Sva tri aplikanta koja su podnijela prijavu za sredstva su ispunila definisane kriterijume, te su udruženjema „Fondacija porodice Bećirević“ i „Mali princ“ iz Brčkog i udruženju „Inicijativa za kvalitet i održivi razvoj IKOR“ iz Banjaluke odobrena sredstva granta u ukupnom iznosu od  52.730 KM.

Planirano je da se projektne intervencije odvijaju na području Brčko distrikta, pri čemu će aktivnosti biti usmjerene na podršku razvoja preduzetništva žena sa ciljem da se izvrši edukacija preduzetnica u različitim oblastima poslovanja, kao i da se izvrši njihovo umrežavanje.

Pero Gudeljević, šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, kazao je da žensko preduzetništvo nije u BiH, kao ni u Brčko distriktu BiH, prepoznato kao potencijal za razvoj društvenih zajednica i da se ovim projektom želi promijeniti ta slika. „Iz tog razloga razvojna agencija Eda raspisala je konkurs i pozvala one koji žele da pomognu u razvoju ženskog preduzetništva. Cilj je da se i u Brčko distriktu BiH pokrene sa mrtve tačke žensko preduzetništvo. Ugovor je potpisan između Ede i tri udruženja građana koji će u narednih šest mjeseci svojim aktivnostima različitih vrsta, educiranjem, radionicama pomoći da žensko preduzetništvo bude dio razvoja Distrikta i gdje bi se žene uključile ravnopravno sa muškarcima u ekonomski razvoj Brčko distrikta BiH”, kazao je Gudeljević.

Projekat „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“ finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.