Potpisani ugovori za usluge prevođenja 21 tehničkog standarda iz oblasti drvoprerade, metaloprerade i zavarivanja

U okviru aktivnosti na realizaciji projekta „Poboljšanje dostupnosti tehničkih standarda za MSP“ koji provode Institut za standardizaciju BiH i Eda, potpisani su ugovori za usluge prevođenja 21 tehničkog standarda iz oblasti drvoprerade, metaloprerade  i zavarivanja. Ugovori su potpisani sa šest saradnika, pri čemu je svaki saradnik zadužen za jedan lot. Institut za standardizaciju BiH, u skladu sa  vlastitim internim procedurama, će izvršiti dostavljanje materijala za prevod izabranim saradnicima. Nakon okončanja usluga prevođenja, Institut će kroz kontinuiranu komunikaciju sa izabranim saradnicima, članovima tehničkih komiteta i drugim saradnicima obezbijediti provođenje procesa donošenja standarda metodom prevoda. Na taj način će preduzećima biti dostupan znatno veći broj potrebnih standarda za poslovanje.

Kao dio ovog projekta, radi se takođe i redizajn veb-stranice Instituta, koji treba da omogući laku pretragu, identifikaciju i preuzimanje tehničkih standarda u elektronskoj formi. Ovo je dio aktivnosti na poboljšanju pristupa preduzeća u BiH standardima, u skladu sa preporukama OECD-a.

Ukupan raspoloživi iznos finansijskih sredstava za realizaciju projekta „Poboljšanje dostupnosti tehničkih standarda za MSP“ je  55.000 KM. Njegova realizacija je podržana putem projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, koji finansira Švedska putem Ambasade Švedske u BiH.