Šta možemo uraditi u sljedećoj godini da bismo pomogli MSP u uvođenju inovacija i zelenoj transformaciji?

Juče je održana 4. godišnja online konferencija na temu „Inovacije i ozelenjavanje malih i srednjih preduzeća u BiH: znamo li kuda idemo i odakle polazimo“. Konferenciju je organizovala Eda uz podršku Ambasade Švedske, u okviru projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“.

Konferenciji je prisustvovalo više od 70 učesnika iz privatnog, vladinog, obrazovnog i nevladinog sektora, te predstavnika međunarodnih organizacija i donatora u BiH.

Konferencija je organizovana sa ciljem da se doprinese pronalasku odgovora na aktuelna pitanja – izazova sa kojim se suočavamo:

  • kakva je dugoročna orijentacija razvoja MSP u pogledu inovacija i zelene ekonomije i koliko su naša preduzeća i institucije podrške pripremljeni za nju?
  • kakav napredak je moguće ostvariti u kraćem roku?
  • kakva podrška je za to potrebna?

Konferenciju je otvorila gospođa Eva Smedberg, šefica Odjela za razvojnu saradnju pri Ambasadi Švedske u BiH, uz čiju podršku se realizuje projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u BiH – SBA u BiH“.

O tome koji su glavni pravci za inovacije i „ozelenjavanje“ MSP iz globalne, EU, regionalne i BiH perspektive, govorili su uvodničari g. Frank Waeltring (Mesopartner) i prof. Mirza Kušljugić (ReSET).

U nastavku konferencije je diskutovano o tome odakle polazimo i šta bi moglo da se koristi kao potencijal za promjene – iskustva i primjeri pilot-projekata. Uvodničari na ovu temu su bili Sanela Dževlan iz organizacije SERDA koja je u ovom kontekstu predstavila projekat „Challenge to Change“ i njegove rezultate, Jasna Hivziefendić iz organizacije ReSET koja je predstavila projekat „Mreže energetske efikasnosti u industriji“ i stečena iskustva, kao i Goran Janković iz Ede  koji je govorio o projektu „NOVALIS“ i vaučer-šemi za MSP inovacije.

U nastavku konferencije su kreatori politika, predstavnici MSP, konsultanti, predstavnici međunarodnih organizacija i donatora vodili vrlo intenzivne i sadržajne diskusije o tome kako adresirati i promovisati strateški pravac (pravce), kakav napredak je moguće ostvariti u kraćem roku i kako tome prilagoditi politike i instrumente podrške. Moderator je bio Zdravko Miovčić.

Svi učesnici konferencije su bili u prilici da sa drugima podijele svoja iskustva, mišljenja i prijedloge i tako doprinesu nalaženju djelotvornih odgovora na ključna pitanja konferencije. Dobijen je veliki broj dragocjenih ideja, prijedloga i preporuka koji će biti iskorišteni u kreiranju politika i instrumenata podrške kojima se usmjerava budućnost MSP-a u ključnim oblastima.

Ključne akcente konferencije možete pogledati ovdje: https://bit.ly/3qc5Osy 

Materijale koji su korišteni tokom konferencije možete pogledatii ovdje: https://bit.ly/3FiSKrt

Još jednom se zahvaljujemo uvodničarima i učesnicima konferencije na saradnji i aktivnom učešću, kao i Ambasadi Švedske u BiH na razumijevanju i podršci.