Poziv iskusnim preduzetnicima i MSP za učešće u evropskom programu razmjene “Erasmus za mlade preduzetnike”

Eda je objavila poziv za učešće malih i srednjih preduzeća i preduzetnika iz BiH u programu Evropske unije „Erasmus za mlade preduzetnike“. Riječ je o programu prekogranične razmjene koji preduzećima i preduzetnicima iz BiH pruža priliku da sarađuju sa ozbiljnim i posvećenim mladim preduzetnicima iz drugih zemalja na razvoju novih poslovnih ideja, upoznavanju novih tržišta i upostavljanju novih kontakata, čime postaju dio evropske mreže uspješnih preduzetnika.

Prijaviti se mogu sve osobe iz BiH koje su vlasnici ili članovi uprave malog ili srednjeg preduzeća, imaju više od tri godine iskustva u upravljanju svojim preduzećem i koje su voljne da podijele svoje znanje i iskustvo sa novim preduzetnikom.

Zainteresovanim preduzećima i preduzetnicima iz BiH, Eda pruža tehničku podršku prilikom registracije u evropsku bazu preduzetnika, ostvarivanju kontakta i definisanju plana posjete odabranog preduzetnika iz inostranstva, nakon čega ta osoba dolazi u mjesto poslovanja preduzeća/preduzetnika. Saradnja teče po usaglašenom planu koji doprinosi ostvarenju ciljeva kako preduzeća/preduzetnika domaćina, tako i mladog preduzetnika iz inostranstva.

U bazi podataka programa „Erasmus za mlade preduzetnike“ je registrovano preko 6.600 preduzetnika domaćina i preko 11.600 mladih preduzetnika iz 50 država, a do sada je uspješno realizovano preko 10.000 posjeta.

❗ Preduzeća i iskusni preduzetnici iz BIH koji žele da budu domaćini mladim preduzetnicima iz zemalja regiona i EU mogu da kontaktiraju Edu – Agenciju za razvoj preduzeća putem mejla [email protected] ili telefona 051/300-241.

? Za više informacija o programu pogledajte flajer i posjetite veb-stranicu programa Erasmus for Young Entrepreneurs