Poziv MSP iz sektora metaloprerade da se prijave za učešće na online sajam “Match & Innovate 2020”

Kao dio aktivnosti projekta „Podrška internacionalizaciji MSP-a iz BiH organiziranjem online sajmova za MSP iz sektora drvoprerade i metaloprerade“, Vanjskotrgovinska/ Spoljnotrgovinska komora BiH je objavila javni poziv za preduzeća iz sektora namještaja i droprerade u BiH da se prijave za učešće na online sajam “Match & Innovate 2020” koji će se održati 28-29.10.2020.

Kao dio ovog projekta će se, po prvi put u Bosni u Hercegovini, održati dva specijalizovana online sajma za sektore drvoprerade i metaloprerade. Projekat je nastao pod okriljem Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM), kao dio projekta „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“ koji finansira Švedska a provodi Eda.

Odabranim izlagačima VTK/ STK BiH će pružiti sljedeće oblike podrške:

  • Razvoj platforme za online sajam sa posebnom domenom događaja, postavljanje i uređivanje sadržaja koje dostavljaju izlagači;
  • Konsultacije u vezi pripreme profila izlagača i materijala za objavu na online platformi sajma, te podrška kod zakazivanja i realizacije online b2b sastanaka;
  • PR i marketing aktivnosti (objave o projektu i učesnicima na web-stranici Komore, u elektronskim i pisanim medijima, unutar EEN-mreže i drugih mreža internacionalnih partnera).

Učešće na online sajmu i sve navedene usluge VTK/STK su za odabrane izlagače besplatne!

Rok za dostavljanje prijava je četvrtak, 17.9.2020. godine.

Više informacija o online sajmu, kao i prijavni obrazac je dostupan na veb stranici VTK/ STK BiH: http://www.komorabih.ba/poziv-bh-kompanijama-za-ucesce-na-online-sajmu-u-oblasti-metalopreradjivackog-sektora-u-bih/