Poziv studentima za dostavljanje ideja za inovacije preduzeća

Eda – Agencija za razvoj preduzeća je objavila poziv za učešće studenata u kreiranju ideja za inovacije u mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP). Predmet ovog poziva je podrška razvoju ideja studenata za inovacije u MMSP na teme kao što su: dizajn namještaja; energetska efikasnost u preduzećima metalske i drvne industrije; digitalizacija u preduzećima metalske i drvne industrije; kreiranje novih proizvoda više dodatne vrijednosti i druge.

Za studente koji žele da učestvuju u pozivu će biti organizovana prezentacija kapaciteta preduzeća i problema sa kojima se suočavaju MMSP u uvođenju inovacija, te konkretnih problema za koje se traže rješenja. Studenti treba da dostave prijedloge rješenja u odgovarajućoj formi koja će biti ocijenjena.

Najbolja rješenja će biti nagrađena. Ukupan nagradni fond iznosi 2.000 KM, pri čemu je za prvu nagradu predviđeno 1.000 KM, za drugu nagradu 600 KM i za treću nagradu 400 KM. U slučaju nedostatka kvalitetnih prijedloga rješenja, postoji mogućnost da nagradni fond ne bude u potpunosti realizovan.

Pozivaju se svi studenti javnih univerziteta u BiH koji žele da učestvuju u pozivu da popune Obrazac 1 (u prilogu Poziva) i pošalju ga najkasnije do 18. novembra 2021. godine, putem mejla [email protected] ili linka https://bit.ly/3c3O3ol.

Javni poziv sa detaljnim informacijama i pratećim obrascima se može preuzeti ovdje.

Javni poziv je raspisan u okviru projekta NOVALIS – Network of Value Adding Local Innovation Structures koji sufinansira Evropska unija putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO, u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini SR Njemačke.