Poziv za učešće na konferenciji “Digitalna transformacija za održivu ekonomiju”

SDG Poslovna sedmica u BiH 2020 će se održati u periodu od 5. do 9. oktobra 2020. godine, kao dio projekta „Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja i angažovanje privatnog sektora“ koji finansira Vlada Švedske, a provodi UNDP. SDG Poslovna sedmica uključuje nekoliko događaja koji imaju za cilj dalju promociju održivih poslovnih modela i podizanja svijesti o ključnoj ulozi koju biznisi imaju u ostvarivanju obećanja održivog i inkluzivnog razvoja.
Prva Konferencija, u okviru Poslovne sedmice, pod nazivom “Digitalna transformacija za održivu ekonomiju” će se održati online 05. oktobra 2020. godine u terminu od 14:00 do 17.00 sati. Događaj će biti organizovan na Zoom-platformi, uz simultano prevođenje na engleski i službene jezike u BiH.
Cilj ove konferencije je poticanje rasprave o potencijalu digitalne transformacije u poslovanju, pregled relevantnih okvira i događanja na nivou EU, pružanje primjera dobrih poslovnih praksi, kao i podrške koju pružaju privredne komore i druge organizacije u procesu digitalne transformacije. Očekuje se da će konferencija otvoriti raspravu i pokazati puteve za stvaranje povoljnog političkog okruženja, kao i druge mehanizme podrške za usmjeravanje poslovanja u BiH prema digitalnoj ekonomiji.
? Zainteresovani za učešće na konferenciji se mogu registrovati na linku: https://zamisli2030.ba/bs/sdg-business-week-2020-2/.
Za više informacija možete kontaktirati g. Emira Adžovića ([email protected] , tel. +387 33 293 497) ili g. Enesa Ališkovića ([email protected] , tel.+387 33 566 230).