Praktična obuka na temu upravljanja projektnim ciklusom za predstavnike opština

Kao dio aktivnosti projekta „LocalInterAct mreža“, u Prnjavoru je održana peta od planiranih deset radionica na temu „Upravljanje projektnim ciklusom“ (PCM – Project Cycle Managment) na kojoj su prisustvovali predstavnici opština Laktaši, Derventa i Prnjavor. Nakon prezentacije do sada urađenih aktivnosti na pripremi prijedloga projekta, na radionici je nastavljen rad na popunjavanju matrice logičkog okvira sa potrebnim podacima. Učesnici radionice su upoznati sa strukturom projektnog obrasca, obrascem budžeta, kao  i načinom definisanja ključnih troškova projekta, da bi potom u praktičnom radu detaljno razradili jednu projektnu aktivnost i odredili njen budžet.

Dogovoreni su naredni koraci u procesu obuke opštinskih timova za izradu razvojnih projekata primjenom PCM (Project Cycle Managment) metodologije, a naredna radionica će biti održana krajem avgusta.

Projekat „LocalInterAct mreža“ kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal  koji implementira GIZ. Projekat doprinosi poboljšnju konkurentnosti izvozno orijentisanih sektora i preduzeća, uz unaprijeđenu konkurentnost lokacija. Budžet projekta je 210.814 KM koji je sufinansiran od strane Evropske unije u iznosu od 168.651 KM. Više informacija o projektu LocalInterAct mreža je dostupno ovdje.