Predstavljeni rezultati istraživanja javnog mnjenja o evroatlantskim integracijama BiH

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci su prezentovani rezultati novog istraživanja javnog mnjenja o temi evroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine. Gospodin Dalibor Savić, docent dr na Fakultetu političkih nauka, je predstavio nalaze istraživanja o sljedećim pitanjima:

  • Kolika je podrška ulasku BiH u NATO, a kolika ulasku BiH u Evropsku uniju?
  • Koji su razlozi za malu podršku pridruživanju NATO-u?
  • Kakvi su uporedni rezultati podrške NATO-u i EU?
  • Kako važni događaji u svijetu, regionu i BiH utiču na percepciju i stavove građana Republike Srpske o pridruživanju BiH EU i ulasku u NATO?

Istraživanje je provedeno tokom 5 radnih dana u septembru 2021. godine, korištenjem CATI metode (telefonsko anketiranje) na višefaznom uzorku od 1000 punoljetnih građana i građanki Republike Srpske.

Rezultati istraživanja se mogu preuzeti ovdje: https://bit.ly/3ntHDV5

Provedeno istraživanje je dio aktivnosti projekta „Proširivanje debate o integraciji u NATO u Republici Srpskoj“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Banjaluci, a finansira Američka ambasada u Bosni i Hercegovini.