Predstavnici Ambasade Švedske u BiH i Ede potpisali ugovor o implementaciji novog projekta

Predstavnici Ambasade Švedske u BiH i Ede su danas potpisali ugovor o implementaciji projekta “Advanced Implementation of Small Business Act Framework in Bosnia and Herzegovina”.

Projekat će započeti u 2022. godini i biće usmjeren na pružanje podrške institucijama u BiH kako bi se ubrzala ekonomska integracija sa EU u oblasti boljeg poslovanja malih i srednjih preduzeća. Novi projekat predstavlja nadogradnju na dosadašnji rad koji je takođe podržavala Švedska, a koji olakšava harmonizaciju strategija i politika za razvoj MSP u BiH u skladu sa Aktom o malom biznisu (Small Business Act).

Novi projekt će biti implementiran tokom tri godine sa ciljem integracije Building Back Better pristupa kako bi se osiguralo kontinuirano poboljšanje politika koje stvaraju i potiču bolje poslovno okruženje pogodno za razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH.