Predstavnici Ede na sastanku partnera BEST DIH projekta u Nizozemskoj

Kao jedan od partnera Interreg projekta BEST DIH (Boosting European DIH Success Through a new funding mix approach), predstavnici Ede učestvuju na sastanku koji se održava u gradu Zwolle u Nizozemskoj. Tom prilikom su dosadašnji rad i iskustva Ede predstavljeni ostalim partnerima. Na sastanku je prezentovan inovacioni sistem istočne Nizozemske, uz teorijski i praktični osvrt na preduzetničko otkrivanje. Takođe, predstavljen je EDIH BOOST i regionalne analize koje su proveli partneri. Pored zajedničkog rada i razmjene iskustava, planirana je i posjeta centru za inovativnu proizvodnju – Perron 038.

Opšti cilj projekta BEST DIH je unapređenje implementacije regionalnih razvojnih politika u oblasti digitalne transformacije, zahvaljujući povećanju institucionalnih kapaciteta partnera konzorcijuma. Implementacija ovih politika će uzeti u obzir ključnu ulogu koju DIH i EDIH mogu igrati i osigurati koordiniranu isporuku sredstava između različitih nivoa uprave. Projekat se implementira u periodu mart 2023 – mart 2027.