Preduzećima iz Banjaluke dodijeljeni vaučeri za uvođenje inovacija u vrijednosti od oko 100.000 KM

U saradnji Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Gradske razvojne agencije Cidea i Ede, u sklopu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava (granta) iz Mehanizama za podršku implementaciji strategija razvoja malih i srednjih preduzeća (SIEM) projekta „SBA u BiH“, izvršen je izbor devet poslovnih subjekata sa kojima je zaključen ugovor o dodjeli sredstava.

Vaučeri su dodijeljeni sljedećim preduzećima iz sektora metaloprerade, drvoprerade i prehrambene industrije: Maxmara d.o.o, GMP Kompani d.o.o, Elas metalexpert d.o.o, Tri best d.o.o, Dasstim d.o.o, Milinković d.o.o, Nana Kas d.o.o, Casa mushrooms d.o.o. i Karpas ambalaže d.o.o. Ukupna vrijednost dodjeljenih grant sredstava po osnovu vaučer programa iznosi 99.042 KM, dok ukupna vrijednost projekata koji se realizuju iznosi 157.044 KM.

Kroz proces uvođenja inovacija koje obezbjeđuju unapređenje postojećih ili razvoj novih proizvoda/usluga ili procesa u poslovanju pruža se podrška različitim aktivnostima, prije svega u oblasti digitalizacije sa ciljem unapređenja poslovnih procesa ili uvođenje novih, kao što je planiranje resursa preduzeća (npr. nabavka repromaterijala), kreiranje i implementacija online platforme za ljudske resurse i dr. Osim toga, planirano je da se razviju tehnološki procesi za proizvodnju proizvoda u oblasti prehrambene industrije i  izradi idejno rješenje i prototip opreme za proizvodnu liniju u istom sektoru. Takođe, podržani projekti se odnose na razvoj i testiranje programa univerzalnih hidrauličnih priključaka, projektovanje i dizajniranje različitih tipova protivpožarnih vrata uz definisanje tehnologija njihove izrade, kao i (re)dizajn novih proizvoda i ambalaže.

Projekti uvođenja inovacija u preduzećima iz Banjaluke predstavlja dio napora za unapređenje SBA profila Bosne i Hercegovine u dimenziji 8b – Politika inovacija za MSP, a podržani su kroz projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća, a finansira Švedska.