Preduzetnice iz Federacije BiH zadovoljne realizovanom obukom o pripremi projekata

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH je, uz podršku Ede i projekta “SBA u BiH”, 15. i 16. jula 2021. održala online obuku na temu “Priprema i pisanje koncept nota i projekata domaćih i inostranih donatora”. Na obuci je učestvovalo preko 20 preduzetnica i osoba koje su zainteresovane za pisanje i implementaciju projekata.

Na obuci su pojašnjeni svi elementi i koraci u pripremi prijedloga projekta sa posebnim osvrtom na eliminatorne stavke, te kako iz projektne ideje-koncepta projekta preći u kvalitetnu projektnu aplikaciju, koja pri tome zadovoljava uslove poziva.

Učesnice su bile veoma zadovoljne održanom obukom i izrazile nadu da će sličnih radionica biti i u narednom periodu.

Obuka je organizovana uz podršku projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“ koji finansira Švedska.